Wszystko co najważniejsze. Prenumerata, numery 28-33

Dzisiejsza sytuacja na świecie, w Europie i w naszym kraju nie szczędzi nam poważnych wyzwań, którym wspólnie musimy szybko i zdecydowanie stawiać czoła. W przekazywanym Państwu kolejnym numerze naszego miesięcznika nasi znakomici autorzy poddają analizie niektóre z tych problemów – pisze prof. Michał KLEIBER, zapowiadając najnowszy numer magazynu.

“Franciszek ustanawia nową jakość w polityce międzynarodowej. Dyplomacja miłosierdzia staje się remedium na konflikty współczesności” – pisze w rozpoczynającym to wydanie “Wszystko Co Najważniejsze” tekście “Droga do Ur” Michał KŁOSOWSKI, z-ca redaktora naczelnego naszego miesięcznika, który towarzyszył papieżowi Franciszkowi w kolejnych pielgrzymkach, także w ostatniej pielgrzymce do Iraku.

“Musimy przestać myśleć o reformie Kościoła jako o łataniu starego ubioru albo jedynie opracowaniu nowej Konstytucji Apostolskiej – mówi Franciszek” – pisze Antonio SPADARO SJ, Konsultor Papieskiej Rady ds. Kultury. Redaktor naczelny „La Civiltà Cattolica”.

“Marzę o Europie w zdrowy sposób świeckiej, w której Bóg i Cezar są odrębni, ale nie przeciwstawiani sobie. O ziemi otwartej na transcendencję, gdzie wierzący mogą publicznie wyznawać swoją wiarę i proponować w społeczeństwie swój punkt widzenia” – pisze papież FRANCISZEK w swoim apelu: “Europo, odnajdź siebie samą!”

… czytaj więcej o tym wydaniu

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata studencka, numery 20-25

42 ,0zł 

30,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata studencka, numery 19-24

42 ,0zł 

30,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata studencka, numery 18-23
42 ,0zł 

30,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata studencka, numery 17-22

42 ,0zł 

30,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata studencka, numery 16-21

42 ,0zł 

30,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata studencka, numery 15-20

42 ,0zł 

30,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata studencka, numery 14-19

42 ,0zł 

30,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata studencka, numery 13-18

42 ,0zł 

30,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata studencka, numery 12-17

42 ,0zł 

30,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata studencka, numery 11-16

42 ,0zł 

30,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata studencka, numery 8-13
42,0zł 

30,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata studencka, numery 7-12

42,0zł 

30,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata studencka, numery 6-11

42,0zł 

30,0 zł

Wcześniejsze wydania

Aby nie ominąć kolejnych wydań...