WSZYSTKO CO NAJWAŻNIEJSZE nr 27

Kolejny numer naszego miesięcznika rozpoczynamy ważnymi tekstami o niezwykle dzisiaj aktualnej problematyce rosyjskiej. Ostatnie miesiące uświadamiają nam kolejny raz problem, którym jest Rosja z jej autorytarnie rządzącym prezydentem. Przesłanie naszych autorów jest bardzo czytelne – nawet wierząc, że doczekamy się kiedyś dnia, w którym w Rosji nastąpi korzystna dla świata zmiana systemu władzy, Europa i Stany Zjednoczone powinny uzgodnić wspólną politykę umożliwiającą prowadzenie z Rosją uczciwego dialogu i zapewniającą nam trwałe bezpieczeństwo – pisze w Edito do nr 27 prof. Michał KLEIBER, redaktor naczelny “Wszystko Co Najważniejsze”.

“Rosja będzie w końcu wolna” – to tytuł tekstu Nicolasa TENZERA.

“Wszystkie konflikty wzniecane przez Rosję i jej sojuszników wpływają negatywnie na nasze bezpieczeństwo. To najważniejsze wyzwanie stojące dziś przed Europą i Stanami Zjednoczonymi. Niezależnie od wszystkich spraw, które nas dzielą” – pisze Nicolas TENZER, najbardziej wpływowy dziś analityk przedstawiający swoje rekomendacje działań dla najważniejszych polityków francuskich.

… czytaj więcej o tym wydaniu

Wszystko co Najważniejsze nr 26

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 25

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 24

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 23

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 22

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 21

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 20

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 19

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 18

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 17

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 10

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 9

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 8

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 7

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 6

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 5

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 4

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 3

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 2

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 1

7 ,0zł w EMPIKach

5,0 zł

Wcześniejsze wydania

Aby nie ominąć kolejnych wydań...