Sklep Idei

SKLEP IDEI

Wszystko co najważniejsze numer 65

Najnowsze wydanie „Wszystko co Najważniejsze” rozpoczyna pytanie: Kto rządzi Polską?. Michał STRĄK, poseł na Sejm II kadencji, Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów w latach 1993–1995, a obecnie dyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, w otwierającym 65. wydanie „Wszystko co Najważniejsze” tekście odpowiada na tytułowe pytanie, zastanawiając się, które z dwóch głównych ugrupowań polskiej sceny politycznej występuje w roli gospodarza Polski. Politolog rozrysowuje szerszy kontekst historyczny. Cofając się do czasów PRL, wskazuje przykład PZPR i Solidarności, które pod koniec lat 80. zamieniły się rolami politycznymi. „Co to wszystko oznacza dla Polski Anno Domini 2024? Czy istnieje partia, organizacja społeczna, środowisko społeczne lub gospodarcze, które czują się odpowiedzialne za cały kraj i naród i którym większość Polaków odpowiedzialność tę przypisuje? Za całą Polskę, a nie za jej mniejszy lub większy kawałek? Za pozycję w Europie i świecie, a nie za koniunkturalne przyjaźnie i antagonizmy. Czy istnieje człowiek, którego myśli, słowa i czyny – zdaniem Polaków – są podyktowane dobrem Polski, państwa, narodu, społeczeństwa?” – pyta Michał STRĄK.

W felietonie Granice do obrony Andrzej KRAJEWSKI opisuje zaś, w jaki sposób Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich prowadził wojnę hybrydową przeciwko II Rzeczypospolitej w latach 20. XX wieku. Historyk i publicysta wskazuje, że skuteczną odpowiedzią na ataki sowieckich dywersantów na pograniczne urzędy, posterunki policji i wsie okazał się utworzony w 1924 r. Korpus Ochrony Pogranicza (KOP). Zdaniem Autora powołanie analogicznej formacji wojskowej w 2024 r. mogłoby być skutecznym środkiem obronnym na sztucznie wywołany przez Białoruś kryzys migracyjny na granicy z Polską. „Powinna dziś powstać jednostka na wzór Korpusu Ochrony Pogranicza, wyposażona prawnie w możność używania wszelkich dostępnych środków militarnych i technicznych, pozwalających czynić granicę bardzo trudną do sforsowania. Łudzenie się, że obecna prowizorka okaże się skuteczna i że Moskwa odpuści, to proszenie się o coraz mocniejsze ciosy” – dowodzi Andrzej KRAJEWSKI
Mające miejsce 9 czerwca 2024 r. wybory europarlamentarne doprowadziły do prawdziwego politycznego trzęsienia ziemi we Francji. ….czytaj więcej

Wszystko co
Najważniejsze nr 64

14,9 zł

Wszystko co
Najważniejsze nr 63

14,9 zł

Wszystko co
Najważniejsze nr 62

14,9 zł

Wszystko co
Najważniejsze nr 61

14,9 zł

Wszystko co
Najważniejsze nr 60

14,9 zł

Wszystko co
Najważniejsze nr 59

14,9 zł

Wszystko co
Najważniejsze nr 58

14,9 zł

Wszystko co
Najważniejsze nr 57

14,9 zł

Wszystko co
Najważniejsze nr 56

14,9 zł

Wszystko co
Najważniejsze nr 55

12,9 zł

Wszystko co
Najważniejsze nr 54

12,9 zł

Wszystko co
Najważniejsze nr 53

12,9 zł

Aby nie ominąć kolejnych wydań...