WSZYSTKO CO NAJWAŻNIEJSZE nr 40

Nr 40 “Wszystko co Najważniejsze” otwieramy bardzo ważnym tekstem, który napisał dla nas Allen PAUL. Autor znany był dotąd jako wybitny światowy historyk, który pisał o zbrodni Rosjan w Katyniu. W swoim najnowszym tekście porównuje to, co wydarzyło się osiemdziesiąt dwa lata temu w Katyniu z tym, czego jesteśmy świadkami na Ukrainie.

“Tylko Władimir Putin mógł zatwierdzić barbarzyńskie mordy jako część planu mającego na celu zadanie maksymalnego bólu i cierpienia narodowi ukraińskiemu. Podobnie jak Józef Stalin – skazując na śmierć Polaków w Katyniu. To jest ta sama Rosja” – pisze Allen PAUL w tekście “Osiemdziesiąt dwa lata różnicy”

“Postawa Putina w wojnie przeciwko Ukrainie jest znamienna dla jego chaotycznego i nierealistycznego umysłu, który dąży do realizacji swoich fantazji, nie oglądając się na koszty, jakie ściąga na kraj i obywateli. Hitler działał w ten sam sposób” – zauważa wybitna filozof prof. Chantal DELSOL. W tekście “Autokracja zmierzająca w stronę totalitaryzmu” pisze: “Jakby po zmierzchu wielkich abstrakcyjnych dwudziestowiecznych namiętności świat wracał ideologicznie do tego, co charakteryzowało go przez wieki: myślenia wsobnego, czyli wszelkiej maści nacjonalizmów”.

“Ludność takich krajów jak Ukraina, a tym bardziej Polska, Finlandia czy Litwa, gdzie świadomość niepodległości jest bardzo głęboko zakorzeniona, absolutnie nie godzi się na zwierzchność rosyjską i chce być związana z kulturą, z którą związana była od zawsze – kulturą łacińską” – pisze prof. Andrzej NOWAK, historyk, sowietolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kawaler Orderu Orła Białego, w tekście “Arsenał rosyjskiego imperializmu”.

“Rosja argumentuje, że zabezpiecza swoim wyzwoleniem, w imię ideologii postępu, kolejne kraje przed nazizmem. Towarzyszy temu propaganda wykorzystująca postkolonialną mentalność części elit w Brukseli, Paryżu i Berlinie” – zauważaprof. Andrzej NOWAK.

“Akceptacja dla zbrodni Putina oznacza przyzwolenie na kolejne” – to tytuł artykułu Nicolasa TENZERA, jednego z najbardziej wpływowych francuskich ekspertów zajmujących się kwestiami międzynarodowymi, szczególnie Rosji i Europy Centralnej.

czytaj więcej

Wszystko co Najważniejsze nr 39

12,9 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 38

9,9 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 37

9,9 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 36

9,9 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 35

9,9 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 34

9,9 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 33

9,9 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 32

9,9 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 31

9,9 zł

Wszystko co Najważniejsze nr 30

9,9 zł

Aby nie ominąć kolejnych wydań...