WSZYSTKO CO NAJWAŻNIEJSZE PRENUMERATA nr 40-51

Nr 40 “Wszystko co Najważniejsze” otwieramy bardzo ważnym tekstem, który napisał dla nas Allen PAUL. Autor znany był dotąd jako wybitny światowy historyk, który pisał o zbrodni Rosjan w Katyniu. W swoim najnowszym tekście porównuje to, co wydarzyło się osiemdziesiąt dwa lata temu w Katyniu z tym, czego jesteśmy świadkami na Ukrainie.

“Tylko Władimir Putin mógł zatwierdzić barbarzyńskie mordy jako część planu mającego na celu zadanie maksymalnego bólu i cierpienia narodowi ukraińskiemu. Podobnie jak Józef Stalin – skazując na śmierć Polaków w Katyniu. To jest ta sama Rosja” – pisze Allen PAUL w tekście “Osiemdziesiąt dwa lata różnicy”

“Postawa Putina w wojnie przeciwko Ukrainie jest znamienna dla jego chaotycznego i nierealistycznego umysłu, który dąży do realizacji swoich fantazji, nie oglądając się na koszty, jakie ściąga na kraj i obywateli. Hitler działał w ten sam sposób” – zauważa wybitna filozof prof. Chantal DELSOL. W tekście “Autokracja zmierzająca w stronę totalitaryzmu” pisze: “Jakby po zmierzchu wielkich abstrakcyjnych dwudziestowiecznych namiętności świat wracał ideologicznie do tego, co charakteryzowało go przez wieki: myślenia wsobnego, czyli wszelkiej maści nacjonalizmów”.

“Ludność takich krajów jak Ukraina, a tym bardziej Polska, Finlandia czy Litwa, gdzie świadomość niepodległości jest bardzo głęboko zakorzeniona, absolutnie nie godzi się na zwierzchność rosyjską i chce być związana z kulturą, z którą związana była od zawsze – kulturą łacińską” – pisze prof. Andrzej NOWAK, historyk, sowietolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kawaler Orderu Orła Białego, w tekście “Arsenał rosyjskiego imperializmu”.

“Rosja argumentuje, że zabezpiecza swoim wyzwoleniem, w imię ideologii postępu, kolejne kraje przed nazizmem. Towarzyszy temu propaganda wykorzystująca postkolonialną mentalność części elit w Brukseli, Paryżu i Berlinie” – zauważaprof. Andrzej NOWAK.

“Akceptacja dla zbrodni Putina oznacza przyzwolenie na kolejne” – to tytuł artykułu Nicolasa TENZERA, jednego z najbardziej wpływowych francuskich ekspertów zajmujących się kwestiami międzynarodowymi, szczególnie Rosji i Europy Centralnej.

czytaj więcej

Wszystko co najważniejsze. półroczna, numery 38-49

96 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata półroczna, numery 38-43

59,4 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata roczna, numery 37-48

96 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata półroczna, numery 37-42

59,4 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata roczna, numery 36-47

96 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata półroczna, numery 36-41

59,4 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata roczna, numery 35-46

96,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata półroczna, numery 35-40

59,4 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata roczna, numery 34-45

96,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata półroczna, numery 34-39

59,4 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata roczna, numery 33-44

96 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata półroczna, numery 33-38

59,4 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata roczna, numery 32-43

96 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata półroczna, numery 32-37

59,4 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata roczna, numery 31-42

96 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata półroczna, numery 31-36

59,4 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata roczna, numery 30-41

96,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata półroczna, numery 30-35

59,4 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata roczna, numery 29-40

96,0 zł

Wszystko co najważniejsze. Prenumerata półroczna, numery 29-34

59,4 zł